Oferta szkoleń

Dyscyplina Motywacja ADHD Przemoc Profilaktyka Rodzice Komunikacja Ewaluacja Nauczyciel Uczenie

Oferta szkoleń przygotowana

we współpracy
z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "Sophia".

Webmaster Login

Copyright 2013 Era Edukacji 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

Zakres wiedzy:

 • Złość, agresja, przemoc
 • Mechanizmy zachowań agresywnych i przemocy
 • Charakterystyka ofiar, sprawców i świadków agresji
 • Metody zapobiegania agresji i przemocy w szkole

6/10/15/20 godzin dydaktycznych

Metody pracy w sytuacji przemocy rówieśniczej

Zakres wiedzy:

 • Charakterystyka i diagnozowanie sytuacji przemocy rówieśniczej
 • Metoda Wspólnej Sprawy
 • Metoda bez obwiniania
 • Działania wspierające stosowane metody przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

6/10 godzin dydaktycznych

Umiejętności radzenia sobie ze złością

Zakres wiedzy:

 • Mechanizm i stopień nasilenia złości,
 • Metody (fizjologiczne, umysłowe, behawioralne) opanowywania złości
 • Budowanie indywidualnych planów radzenia sobie ze złością

6/10/15/20 godz. dydaktycznych

Szczegółowy opis Szczegółowy opis Szczegółowy opis